Image

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

logo

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Finansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego przez UE
[opinia z inicjatywy własnej]

POBIERZ

Potencjał małych rodzinnych i tradycyjnych przedsiębiorstw
w zakresie pobudzania rozwoju i wzrostu gospodarczego w regionach
(opinia z inicjatywy własnej)

POBIERZ

Sprawiedliwość klimatyczna
(opinia z inicjatywy własnej)

POBIERZ

Użytkowanie gruntów na rzecz zrównoważonej produkcji żywności i usług ekosystemowych
(opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji estońskiej)

POBIERZ

Wsie i miasteczka katalizatorami rozwoju obszarów wiejskich – wyzwania i możliwości
(opinia z inicjatywy własnej)

POBIERZ

Podatki w gospodarce dzielenia się – analiza możliwych polityk podatkowych
w kontekście rozwoju gospodarki dzielenia się

(opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji estońskiej)

Współsprawozdawca: Krister ANDERSSON

POBIERZ

Realizowane projekty | Aktualności z realizowanych projektów

listwaDiscussion forum „Combatting poverty and social exclusion in rural areas”

Many rural areas in Europe experience poverty and social exclusion, and numerous rural organisations are trying, on the one hand, to improve development opportunities (e.g. through creation of additional sources of income), and on the other hand, to ensure that nobody is excluded from the benefits of rural development.

In preparation for the European Rural Parliament 2017 meeting, organisations representing rural communities in EU Member States and in candidate countries have launched a broad debate which will help to estimate the scale and causes of rural poverty and social exclusion, identify good practices of solutions and develop recommendations for future policies. The Polish Rural Forum (FAOW), a national platform of rural NGOs, is responsible for the task of carrying out this debate.

One of the key tools of the debate is this discussion forum, which will enable participants to:

  • share their experience on poverty and social exclusion in rural areas,
  • present activities and projects addressed to different target groups at risk of exclusion (e.g. long-term unemployed, disabled, women, youth, as well as minorities and refugees),
  • discuss the most effective ways of combatting rural poverty and social exclusion and develop joint recommendations for policies at national, regional and EU levels.

We encourage all people and organisations involved in work on poverty and social exclusion in rural areas to take part in the debate!

By clicking on the links below, you can:

  • register to the forum, to take part in the discussion and share documents on this topic; the discussion forum is available in English or Polish
  • follow the discussion as an observer, or take an active part, if you are already registered as a user of the forum
  • submit the proposal of a good practice of combatting poverty and social exclusion (the most interesting examples of good practices will be published in late 2017 in the form of a brochure)
  • respond to a questionnaire on poverty and social exclusion in rural areas
  • find out about the European Rural Parliament process and other themes discussed within the ERP 2017

The debate and the whole ERP 2017 process is co-financed from the EU programme „Europe for Citizens”

See more information about Polish Rural Forum CLICK

See report for the theme: Poverty and social exclusion CLICK

Photos from Cracow:

FAOW konfa ubóstwo i wykluczenie - 3FAOW konfa ubóstwo i wykluczenie - 6FAOW konfa ubóstwo i wykluczenie - 5FAOW konfa ubóstwo i wykluczenie - 2FAOW konfa ubóstwo i wykluczenie - 25