Image

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

logo

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Finansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego przez UE
[opinia z inicjatywy własnej]

POBIERZ

Potencjał małych rodzinnych i tradycyjnych przedsiębiorstw
w zakresie pobudzania rozwoju i wzrostu gospodarczego w regionach
(opinia z inicjatywy własnej)

POBIERZ

Sprawiedliwość klimatyczna
(opinia z inicjatywy własnej)

POBIERZ

Użytkowanie gruntów na rzecz zrównoważonej produkcji żywności i usług ekosystemowych
(opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji estońskiej)

POBIERZ

Wsie i miasteczka katalizatorami rozwoju obszarów wiejskich – wyzwania i możliwości
(opinia z inicjatywy własnej)

POBIERZ

Podatki w gospodarce dzielenia się – analiza możliwych polityk podatkowych
w kontekście rozwoju gospodarki dzielenia się

(opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji estońskiej)

Współsprawozdawca: Krister ANDERSSON

POBIERZ

Realizowane projekty | Aktualności z realizowanych projektów