W kwietnia 2006 roku FAOW rozpoczął wydawanie Biuletynu. Jego zadaniem jest utrzymanie stałej łaczności między Zarządem i członkami Forum poprzez informowanie o ważnych wydarzeniach związanych z działaniami FAOW oraz umożliwienie wzięcia udziału w aktualnie toczących się dyskusjach na tematy ważne dla mieszkańców wsi. W Biuletynie można przeczytać wiele ciekawych artykułów na tematy związane z wsią i działalnością małych organizacji wiejskich.

Biuletyn FAOW jest rozsyłany w wersji elektronicznej pocztą internetową do wszystkich członków Forum oraz jego sympatyków. Wszystkie numery Buletynu są dostępne również na stronie www.faow.org.pl

 1. Biuletyn FAOW – nr 1 (9), grudzień 2010
 2. Biuletyn FAOW – nr 2 (8), grudzień 2009
 3. Biuletyn FAOW – nr 1 (7), wrzesień 2009
 4. Biuletyn FAOW – nr 3 (6), grudzień 2008
 5. Biuletyn FAOW – nr 2 (5), październik 2008
 6. Biuletyn FAOW – nr 1 (4), marzec 2008
 7. Biuletyn FAOW – nr 3, grudzień 2007
 8. Biuletyn FAOW – nr 2, wrzesień 2007
 9. Biuletyn FAOW – nr 1, czerwiec 2007
 10. Biuletyn FAOW – nr 3, lipiec 2006
 11. Biuletyn FAOW – nr 2, maj 2006
 12. Biuletyn FAOW – nr 1, kwiecień 2006

Wydawanie Biuletynu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich jest dofinansowana przez Fundację na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja w ramach projektu „Działania oświatowo-informacyjne adresowane do organizacji wiejskich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W roku 2006 wydawanie Biuletynu zostało wsparte przez Charles Stewart Mott Foundation za pośrednictwem Programu PREPARE.