loga_partnerzy

Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem biuletynu sieci OWES

Zobacz biuletyn nr. 2 Grudzień 2017

efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej