loga_partnerzy

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszy numerem biuletynu sieci OWES

Zobacz biuletyn

efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej