Image

Aktualności

 

Akademia Umiejętności Animatora Lokalnej Grupy Działania
1 tydzień ago

Akademia Umiejętności Animatora Lokalnej Grupy Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w projekcie

 Akademia …
Read More

Akademia Umiejętności Animatora LGD – daty  i miejsca warsztatów
1 tydzień ago

Akademia Umiejętności Animatora LGD – daty i miejsca warsztatów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

UWAGA! Chętni na warsztaty organizowane przez FAOW – projekt AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA …
Read More

„Ubóstwo na wsi jest problemem europejskim” – podsumowanie międzynarodowych warsztatów
2 miesiące ago

„Ubóstwo na wsi jest problemem europejskim” – podsumowanie międzynarodowych warsztatów

By  •  Pilne, Aktualności

Źródło: witrynawiejska.org.pl 

Za nami „Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi” zorganizowane przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 62 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej spotkało się …
Read More

Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi
2 miesiące ago

Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi

W dniach 25-27 czerwca 2017 roku odbędą się międzynarodowe warsztaty mające na celu omówić głowne problemy ubóstwa i wykluczenia na wsi. Dyskusje te mają na celu wspomóc określenie rekomendacji, które …
Read More

Forum dyskusyjne „Jak zapobiegać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich” .
4 miesiące ago

Forum dyskusyjne „Jak zapobiegać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich” .

By  •  Aktualności

W ramach przygotowań do Europejskiego Parlamentu Wiejskiego 2017 , organizacje reprezentujące społeczności wiejskie w państwach członkowskich UE oraz krajach kandydujących uruchomiły szeroką debatę, która pomoże zorientować się w skali i …
Read More

Od Deklaracji Cork 2.0 do konkretnych działań – Lepsze życie na obszarach wiejskich
4 miesiące ago

Od Deklaracji Cork 2.0 do konkretnych działań – Lepsze życie na obszarach wiejskich

By  •  Aktualności

Publiczne przesłuchanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

W Brukseli 3 maja 2017 r. odbyło się publiczne przesłuchanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) poświęcone działaniom wynikającym z deklaracji z Cork …
Read More

Konferencja: „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i klimatu…
4 miesiące ago

Konferencja: „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i klimatu…

By  •  Aktualności

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w konferencji p.n. „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i klimatu – jak integrować społeczności lokalne wokół tych działań”, która odbędzie się dnia 21 …
Read More

TEZY – propozycje do obywatelskiej reformy edukacji
4 miesiące ago

TEZY – propozycje do obywatelskiej reformy edukacji

By  •  Aktualności

6 kwietnia o godzinie 12:00 „przybite” zostały przez Obywateli dla Edukacji, Przedstawicieli Rodziców i Związków Zawodowych TEZY – propozycje do obywatelskiej reformy edukacji.

TEZY – …
Read More

Informacja do programu
9 miesięcy ago

Informacja do programu

Zapraszamy Lokalne Grupy Działania do wzięcia udziału w szkoleniach przygotowywanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje:

– zorganizowanie jednodniowego szkolenia
Read More

Weź udział w naszej ankiecie
10 miesięcy ago

Weź udział w naszej ankiecie

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) działa na rzecz organizacji i społeczności wiejskich, starając się zwiększać ich wpływ na politykę wobec wsi. Jesienią 2016 roku przygotowujemy się do pozyskania środków na …
Read More