Image

Aktualności

 

Zaproszenie na wyjazd – Wizyta studyjna i seminarium I grupa

Szanowni Państwo, W ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), w dniu 28 września 2018 roku organizujemy w Darłowie seminarium skierowane do Lokalnych Grup Działania regionu Polski północnej (województwa pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie). Seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym” będzie poświęcone realizowanym szeroko pojętej animacji lokalnej, w tym projektom wykorzystującym zasoby kulturowe, społeczne, geograficzne dla rozwoju lokalnego. Read More

Zaproszenie na wyjazd – Wizyta studyjna i seminarium II grupa

Serdecznie zapraszamy na wyjazd studyjny oraz seminarium „Jak aktywizować społeczności wiejskie w ramach działań lokalnych i projektów współpracy”. Wyjazd studyjny odbędzie się 18 i 19.09 a seminarium 20.09.2018 r. w godz. 10.00-16.00 w Radomierzu, w Wieży Widokowej. Program wyjazdu i seminarium znajduje się poniżej.

Read More

Zaproszenie na wyjazd – Wizyta studyjna III grupa

Zaproszenie na wyjazd – Wizyta studyjna III grupa

Data: 29 – 31 sierpnia 2018

Read More

Zaproszenie na wyjazd studyjny i seminarium – IV grupa

Szanowni Państwo,
W ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), w dniach 29-31 sierpnia 2018 roku organizowany jest w regionie Polski południowo-wschodniej (województwa małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie) wyjazd studyjny połączony z seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym”. Read More

UWAGA! Konkurs dla Animatorów biorących udział w projekcie AUA LGD.

UWAGA! Konkurs dla Animatorów biorących udział w projekcie Akademia Umiejętności Animatora LGD:

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Odezwa

2. Regulamin konkursu AUA LGD FAOW

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie


Read More

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności

www.prostoodrolnika.pl

Operację realizuje na podstawie umowy nr KSOW/2/2018/038

FUNDACJA ROZWOJU PODHALA z partnerami:

FUNDACJĄ PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, STOWARZYSZENIEM FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH oraz STOWARZYSZENIEM NASZ KASZÓW.

Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MEDIALNEJ pod hasłem WIEDZ I MĄDRZE JEDZ propagującej korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich) oraz organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikających z organizowania i partycypowania w systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności opartych na sprzedaży bezpośredniej (w tym m. in. w oparciu o Rolniczy Handel Detaliczny oraz inne przepisy, które umożliwiają rolnikom przetwarzać i sprzedawać produkty ze swoich gospodarstw bezpośrednio konsumentom). Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem: cyklu 10 specjalnie przygotowanych filmów i 5 spotów, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji; utworzenia dedykowanej strony internetowej na której zostaną udostępnione ww. filmy oraz 10 specjalnie przygotowanych ekspertyz dotyczących różnych aspektów zjawiska KŁŻ w Polsce i zagranicą. Read More

THE BALKAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK
1 rok ago

THE BALKAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK

By  •  Aktualności

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich reprezentowała Barbara Kawa Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej FAOW, a jednoczesnie Wiceprezeska LGD Korona Północnego Krakowa

Pobierz prezentacje:

Anna SFVC-Rural Parliament

Anna IPARD-Balkan Rural Parliament

BALKAN RURAL …
Read More

Akademia umiejętności animatora LGD
1 rok ago

Akademia umiejętności animatora LGD

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie „Akademia Umiejętności Animatora LGD”

Lokalne Grupy Działania dla realizacji lokalnych strategii rozwoju powinny posługiwać się animacją jako jedną z najskuteczniejszych metod aktywizowania lokalnych społeczności do twórczego …
Read More

Akademia umiejętności animatora LGD
1 rok ago

Akademia umiejętności animatora LGD

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie

Podejście LEADER, wdrażane w Polsce od 2004 roku, jest jedną z możliwości wpływania na rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywność inspirowaną przez lokalne grupy działania. Inspiracja ta opiera się na różnorodnych formach pobudzania wyobraźni obywatelskiej do działań lokalnych społeczności, ukierunkowanej na poprawę warunków życia i pracy. Jedną z tych form – możliwe, że najistotniejszą – jest animacja. Read More