Image

Polityka wobec wsi

Poniżej zamieszczamy materiały i informacje związane z latami 2014-2020 w perspektywie budżetu Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na Wspólną Politykę Rolną.   Założenia do Umowy Partnerstwa

Wizyta Sprawozdawczyni ONZ w Polsce
2 lata ago

Wizyta Sprawozdawczyni ONZ w Polsce

Przedstawiciel Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich dołączył 18 kwietnia 2016 roku do innych organizacji pozarządowych na spotkanie z Pania Hilal Elver, Specjalnej Sprawozdawczynią ONZ ds. Żywności.  Sprawozdawczyni rozpoczęła tego dnia dziesięciodniową …
Read More

PROW – artykuł główny

Informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W dniu 12 grudnia 2014 roku polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jego treść można …
Read More

Apel Stoczni dot. CLLD

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z apelem Pracowni Badań i Innowacji Stocznia – oganizatora Kolab dotyczącego Rozwoju Lokalnego …
Read More

EFS 2014-2020

KRAJOWY PROGRAM OPERACYJNY EFS 2014-2020

tytuł roboczy: PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

„Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa  Europejski Fundusz Społeczny w …
Read More

Nowe wytyczne dot. RLKS

Kwiecień 2014

W dniu 16 kwietnia cpecjalna grupa ekspercka Komisji Europejskiej opublikowała najnowsze zalecenia dotyczace RLKS. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem (póki co po angielsku)

Guidance on Community-Led Local …
Read More

RLKS – artykuł główny

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

FAOW traktuje podejście RLKS jako narzędzie istotne dla skutecznego rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich, rozwinięcie podejścia LEADER, do …
Read More

RLKS – pytanie do województw

W dniu 5 kwietnia 2013 roku sekretariat Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich rozesłał do Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw pismo z pytaniem o plany związane z wdrażaniem podejścia RLKS [link] (Rozwój Lokalny …
Read More

Wspólna Polityka Rolna i fundusze unijne po 2013

Zachęcamy do zapoznania się z nastepującymi dokumentami zwiazanymi z pracami nad okresem 2014-2020 we wdrażaniu funduszy unijnych:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich …
    Read More