Image

Pilne

THE BALKAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK
7 dni ago

THE BALKAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK

By  •  Pilne, Aktualności

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich reprezentowała Barbara Kawa Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej FAOW, a jednoczesnie Wiceprezeska LGD Korona Północnego Krakowa

Pobierz prezentacje:

Anna SFVC-Rural Parliament

Anna IPARD-Balkan Rural Parliament

BALKAN RURAL …
Read More

Akademia umiejętności animatora LGD
3 miesiące ago

Akademia umiejętności animatora LGD

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie

Podejście LEADER, wdrażane w Polsce od 2004 roku, jest jedną z możliwości wpływania na rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywność inspirowaną przez lokalne grupy działania. Inspiracja ta opiera się na różnorodnych formach pobudzania wyobraźni obywatelskiej do działań lokalnych społeczności, ukierunkowanej na poprawę warunków życia i pracy. Jedną z tych form – możliwe, że najistotniejszą – jest animacja. Read More

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa. Szkolenia podstawowe –moduł I.
4 miesiące ago

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa. Szkolenia podstawowe –moduł I.

Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast.

W module pierwszym uczestnicy dowiadują się, …
Read More

„Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa – forum ekspertów”
7 miesięcy ago

„Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa – forum ekspertów”

„Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa – forum ekspertów”. 5-6 lutego Warszawa.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, …
Read More

Biuletyn sieci OWES nr. 2 Grudzień 2017
7 miesięcy ago

Biuletyn sieci OWES nr. 2 Grudzień 2017

By  •  Pilne, Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem biuletynu sieci OWES

Zobacz biuletyn nr. 2 Grudzień 2017

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. …
Read More

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa
8 miesięcy ago

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i/lub w małych miastach do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie …
Read More