Image

Pilne

Zaproszenie na wyjazd – Wizyta studyjna III grupa

Zaproszenie na wyjazd – Wizyta studyjna III grupa

Data: 29 – 31 sierpnia 2018

Read More

Zaproszenie na wyjazd studyjny i seminarium – IV grupa

Szanowni Państwo,
W ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), w dniach 29-31 sierpnia 2018 roku organizowany jest w regionie Polski południowo-wschodniej (województwa małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie) wyjazd studyjny połączony z seminarium pn. „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym”. Read More

UWAGA! Konkurs dla Animatorów biorących udział w projekcie AUA LGD.

UWAGA! Konkurs dla Animatorów biorących udział w projekcie Akademia Umiejętności Animatora LGD:

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Odezwa

2. Regulamin konkursu AUA LGD FAOW

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie


Read More

Akademia umiejętności animatora LGD
1 rok ago

Akademia umiejętności animatora LGD

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie

Podejście LEADER, wdrażane w Polsce od 2004 roku, jest jedną z możliwości wpływania na rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywność inspirowaną przez lokalne grupy działania. Inspiracja ta opiera się na różnorodnych formach pobudzania wyobraźni obywatelskiej do działań lokalnych społeczności, ukierunkowanej na poprawę warunków życia i pracy. Jedną z tych form – możliwe, że najistotniejszą – jest animacja. Read More

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa. Szkolenia podstawowe –moduł I.
1 rok ago

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa. Szkolenia podstawowe –moduł I.

Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast.

W module pierwszym uczestnicy dowiadują się, …
Read More

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa
2 lata ago

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i/lub w małych miastach do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie …
Read More