Image

Inne projekty

Konferencja LGD 1-2 grudnia 2016 r
11 miesięcy ago

Konferencja LGD 1-2 grudnia 2016 r

By  •  Inne projekty

Konferencja odbyła się w dniach 1-2.12.2016  w Rawie Mazowieckiej, uczestnikami były Lokalne Grupy Działania.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a przygotowana od strony …
Read More

Klastry Tematyczne Lokalnych Grup Działania

By  •  Inne projekty

Wybierz klaster:

  • RYBACKI
  • TURYSTYCZNY
  • PRODUKT LOKALNY
  • EKONOMIA SPOŁECZNA
  • KRAJOBRAZOWO-PRZYRODNICZY

Projekt „Animowanie współpracy. Klastry …
Read More

Projekty zakończone

By  •  Inne projekty

Przez szereg lat swojej działalności FAOW przygotowywał, koordynował i współkoordynował szereg projektów majacych na celu wspieranie wsi i jej mieszkańców. 

Debata dotycząca przyszłości polskiej wsi

By  •  Inne projekty

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2008 roku zainicjowało szeroką debatę społeczną na temat rzyszłosci polityki wobec wsi. W związku z tym w marcu 2008 roku odbyło się spotkanie przygotowujące debatę …
Read More

Mądry Polak …
5 lat ago

Mądry Polak …

By  •  Inne projekty

„Mądry Polak przed szkodą, czyli dbałość o przyszłą jakość życia” to projekt mający na celu wytworzenie wspólnego podejścia władz i społeczności lokalnych, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym wynikającym z coraz …
Read More

Facilitating Alternative Agro-food Networks
5 lat ago

Facilitating Alternative Agro-food Networks

By  •  Inne projekty

Tytuł projektu: Badanie alternatywnych sieci dystrybucji żywności: potrzeby badań z perspektywy interesariuszy (Facilitating Alternative Agro-food Networks: StakeholderPerspectives on Research Needs – FAAN)

Finansowanie projektu: 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej, dział: …
Read More

Training of European Partnership Animators (TEPA)
5 lat ago

Training of European Partnership Animators (TEPA)

By  •  Inne projekty

W krajach nowej Unii Europejskiej istnieje duże zapotrzebowanie na animatorów lokalnych, są to osoby odgrywające kluczową rolę tworzeniu lokalnych partnerstw, osoby, które aktywizują społeczności lokalne do szukania rozwiązań lokalnych problemów. …
Read More

Działania informacyjne skierowane do organizacji wiejskich
5 lat ago

Działania informacyjne skierowane do organizacji wiejskich

By  •  Inne projekty

Działania FAOW w ramach projektu „Działania oświatowo-informacyjne adresowane do organizacji wiejskich”

 

Jednym z głównych problemów, na jaki napotykają organizacje wiejskie, jest brak dostępu do aktualnej informacji o tematyce związanej …
Read More