Image

W realizacji

Fair Village | Opis projektu

fv morszczynForum Aktywizacji Obszarów Wiejskich jest uczestnikiem unijnego projektu wdrażanego w Austrii, Polsce i na Węgrzech – projektu Fair Village – Wieś Otwarta. Celem projektu jest wypracowanie skutecznych sposobów na angażowanie środowisk wiejskich w kwestie wykraczające daleko poza granice tych krajów, nie mówiąc już o danej wsi czy o danym regionie. W projekcie chodzi przede wszystkim o upowszechnianie wiedzy na temat współzależności pomiędzy krajami rozwiniętymi a uboższymi krajami tzw. „globalnego południa”.

Aby go osiągnąć cel projektu, grupa ekspertów z Austrii, Węgier i Polski wypracowała scenariusze imprez wiejskich, które w sposób bezpośredni a przy tym zabawowy, pozwolą na zrozumienie globalnych powiązań między społecznościami z całego świata. Eksperci także przygotowali ściągawki tematyczne do ewentualnego wykorzystania w ramach imprezy.

Scenariusze składają się z modułów – poszczególnych elementów, z których, jak z cegieł można zbudować własną imprezę. Wśród nich są gry, tematy dyskusji, pomysły na stoiska, filmy i inne bardzo zróżnicowane formy edukacji. W zależności od potrzeb i możliwości, organizatorzy imprez mogą wybierać i dostosowywać poszczególne moduły i zmontować własne wydarzenie.

Koncepcja ta pozwala także na połączenie modułów Fair Village z innym lokalnym wydarzeniem. Wraz z zakończeniem projektu wszystkie jego produkty (moduły, materiały pomocnicze oraz ściągawki) będą dostępne na niniejszej stronie projektowej. Będzie można na przykład skorzystać z gry edukacyjnej wypracowanej na potrzeby projektu, aby uatrakcyjnić festyn wiejski i dodać mu walorów poznawczych.

W ten sposób pragniemy doprowadzić do tego, aby mieszkańcy obszarów wiejskich byli i) poinformowani, ii) otrzymali bodźce dla dalszych działań oraz iii) lokalne społeczności (stowarzyszenia, instytucje publiczne, samorządy itp.) zostały zachęcone na trwałą zmianę w swoich działaniach.

Partnerami FAOW-u w tym projekcie są Klimabündnis Österreich (Austria – lider projektu) oraz Reflex Környezetvédő Egyesület (Węgry).

UE

Projekt dofinansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Europe Aid.

Poglądy wyrażone na tej stronie niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Komisji Europejskiej.

Realizowane projekty | Aktualności z realizowanych projektów