Image

Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa i skutecznej komunikacji