Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniające pracowników do składania ofert na osobiste prowadzenie zindywidualizowanych i długofalowych usług doradczych dla NGO oraz indywidualnych osób fizycznych w projekcie „Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”.

Pełna treść ogłoszenia – pobierz

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2012 r..