prepareFAOW od momentu swojego powstania współpracuje z siecią PREPARE (www.preparenetwork.org). Celem międzynarodowego programu PREPARE (Pre-accession Partnerships for Rural Europe) jest wsparanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPOTKANIACH PREPARE

  

EUROPEJSKI PARLAMENT WIEJSKI

 

BIULETYNY PREPARE

Warsztaty wędrowne PREPARE 2006

Warsztaty wędrowne PREPARE 2005 + zdjęcia

Warsztaty wędrowne PREPARE 2003 i 2004

 

Informacje:

Tak dla wsi europejskiej – wspólne oświadczenie organizacji z 19 krajów członkowskich UE w kwestii przyszłości Europy – czerwiec 2005.

Ogólnoeuropejska organizacja wiejska – szanse powstania – 17 stycznia 2005

Stanowisko PREPARE wobec propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej finansowania rozwoju obszarów wiejskich – listopad 2004

Konferencja „Forum Współpracy w Rozwoju Obszarów Wiejskich” – Ceceres, Hiszpania, 2-4 czerwca 2004

List PREPARE do Komisji Europejskiej – 29 stycznia 2004

„Witajcie we współnej Europie!” – List Hansa Martina Lorenzena do uczestników FAOW

* * *

logo plgd

Celem działalności Polskiej Sieci jest budowanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między lokalnymi grupami działania oraz ich sieciami regionalnymi, a także innymi organizacjami i osobami związanymi z realizacją podejścia Leader oraz pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska Sieć ma zamiar również aktywnie uczestniczyć w kreowaniu polityki wobec wsi i terenów wiejskich – zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. FAOW wspierał członków sieci w dążeniu do zawiązania organizacji, a także jest członkiem wspierającym Sieci od momentu jej powstania.

* * *

 

ofop mix and match logoOgólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2003 roku jako odpowiedź na potrzebę powołania ogólnopolskiej reprezentacji. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 6 grudnia 2003 roku. FAOW jest jej członkiem od 2012 roku.