Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/8-planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych

Komunikacja w społeczności lokalnej

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/13-komunikacja-w-spo%C5%82ecznosci-lokalnej

Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/12-ksi%C4%99gowo-prawne-podstawy-zarz%C4%85dzania-wiejsk%C4%85-organizacj%C4%85-pozarz%C4%85dow%C4%85

Warsztaty odbywają się w Łowiczu. Zgłoszenia należy nadsyłać na formularzu zgłoszeniowym, do pobrania z

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/itemlist/category/5

lub

www.witrynawiejska.org.pl

Zapraszamy,

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota

Fundacja Wspomagania Wsi

Ul. Bellottiego 1, lok. 1

01-022 Warszawa

e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

tel: (+22) 636 25-70 do 75