INTELIGENTNE WSIE

Inteligentne wsie. Seminarium Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich o rewitalizacji usług wiejskich poprzez społeczne i cyfrowe innowacje.

W kwietniu 2017 r. Parlament Europejski i trzej komisarze Unii Europejskiej zainicjowali działanie UE na rzecz inteligentnych wiosek.

Od tego czasu dynamika Smart Villages szybko rośnie – zarówno w terenie, jak i na poziomie polityki. Grupa Tematyczna ENRD ds. Inteligentnych Wiosek analizowała, w jaki sposób społeczności wiejskie w Europie stosują innowacyjne rozwiązania lokalne i pomysłowe podejścia do rewitalizacji usług wiejskich w takich dziedzinach jak energia, transport, opieka społeczna i wiele innych.

Niektóre z tych inicjatyw zostały spowodowane zagrożeniem związanym z wyludnieniem, niską gęstością zaludnienia lub zanikaniem usług. Inni wykorzystują możliwości oferowane przez cyfryzację, energię odnawialną i ulepszone powiązania wiejsko-miejskie, zaś twórcy polityki na różnych poziomach badają sposoby zachęcania do upowszechniania takich podejść.

Seminarium 22 maja 2018 r. zgromadziło w Brukseli szeroką grupę praktyków i decydentów z całej Europy, którzy opracowują projekty rewitalizacji usług wiejskich za pomocą innowacji społecznych i cyfrowych. Organizatorzy postawili sobie i uczestnikom jasne cele:

  • Lepsze zrozumienia koncepcji i znaczenia Smart Villages w obecnym kontekście;
  • Zaprezentowanie różnorodnych innowacji społecznych i cyfrowych, pojawiających się w różnych miejscach w Europie, aby ożywić usługi na obszarach wiejskich i promować wymianę doświadczeń między nimi;
  • Rozpoznanie sił sprawczych i czynników wspomagających te inicjatywy z punktu widzenia praktyka;
  • Rozpoczęcie dialogu z decydentami i wykonawcami na temat kroków niezbędnych do stworzenia bardziej przyjaznego środowiska dla inteligentnych wiosek – teraz i w przyszłości.

W spotkaniu uczestniczył Phil Hogan, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej – łącznie ponad 130 osób ze wszystkich krajów członkowskich, w tym kilka z Polski. Uczestnicy mogli posłuchać interesujących wystąpień, poznać ciekawe przykłady i podyskutować o zastosowanych rozwiązaniach.

Temat wart jest zainteresowania, nowe technologie wydają się być szansą dla zachowania żywotności obszarów wiejskich. Trzeba te możliwości w pełni wykorzystać, pamiętając że kluczem są inwestycje w mieszkańców wsi, ludzi i kapitał społeczny. Inteligentne wsie, to te zamieszkałe przez inteligentnych ludzi.

Osoby zainteresowane tematem zachęcamy do odwiedzania stron internetowych Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich: https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en