Wybierz klaster:

Projekt „Animowanie współpracy. Klastry lokalnych grup działania” był realizowany przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, a współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zarządzanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt miał na celu integrację Lokalnych Grup Działania wokół klastrów poświęconych tematyce: krajobrazu i przyrody, turystyki, produktów lokalnych, ekonomii społecznej i rybactwa. Klastry umożliwiają wymianę informacji dotyczących dobrych praktyk, nawiązanie współpracy i poszukiwanie partnerów do współpracy przy projektach.
W ramach projektu lokalne grupy działania dołączały do klastrów tematycznych w ramach strony internetowej, brały udział w dyskusjach na forum i w seminariach na temat poszczególnych klastrów!

Dokumenty związane z realizacją projektu:

*Szukasz LGD? Przejdź do wyszukiwarki LGD na stronach KSOW.