KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

Delegatem FAOW  wybranym na  członka Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 jest dr Anna Potok, która w Komitecie  reprezentuje pozarządowe organizacje o zasięgu ogólnokrajowym działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym organizacje, których celem działania jest wspieranie wyrównywania szans. Kontakt z naszą przedstawicielką możliwy jest za pośrednictwem Sekretariatu FAOW.

Zachęcamy również do zapoznania się z oficjalną stroną Komitetu [LINK]

Nowe informacje:

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW planowane na 14.01.2015

Informacje archiwalne:

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW planowane na 25.06.2014 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW planowane na 11.04.2014 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW planowane na 12.11.2013 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW planowane na 11 października 2013 r.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW planowane na 20 czerwca 2013 r.

Uchwała numer 79 (do zatwierdzenia w trybie obiegowym do dnia 26 kwietnia 2013).

Posiedzenie Komitetu 25-27 czerwca 2012

[Przejdź do archiwum sprawozdań z komitetów monitorujących wrzesień 2007-czerwiec 2012]