loga

Konferencja odbyła się w dniach 1-2.12.2016  w Rawie Mazowieckiej, uczestnikami były Lokalne Grupy Działania.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a przygotowana od strony merytorycznej i metodycznej przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) i Polską Sieć LGD (PS LGD). Uczestnikami było ok. 350 Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, a także przedstawiciele MRiRW, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Urzędów Marszałkowskich, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich.
Konferencja „Podejście LEADER w Polsce” miała na celu:
– podsumowanie 12 lat wdrażania podejścia LEADER w Polsce,
– omówienia pierwszych doświadczeń z realizacji tego podejścia w okresie 2014-2020,
– rozpoczęcie dyskusji nad kształtem podejścia LEADER/RLKS po roku 2020.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

deklaracja-z-konferencji

dobre-praktyki-klimatyczne

podejscie-leader-w-polsce

program-2-konferencja

ubt-leader-wue-ipl

ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

01.12.2016 Posiedzenie plenarne

img_2023 img_2033 img_2042 img_2045 img_2048 img_2052 img_2057 img_2058 img_2066 img_2071 img_2086 img_2087 img_2088 img_2089 img_2090

02.12.2016 Warsztaty

20161202_105046 20161202_113156 20161202_113753 20161202_114419 20161202_121224 img_2096 img_2097-1 img_2098 img_2099 img_2113 img_2114 img_2115 img_2116 img_2117