logo ministerstwa 2

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

Konsultacje Ustawy o PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaró Wiejskich na lata 2014-2020. Ze względu na skrócony okres prowadzenia konsultacji FAOW zbiera uwagi do dnia 17.09.2014 r.

Treść ustawy dostępna jest pod niniejszym linkiem.

Zachęcamy do przesyłania uwag na adres sekretariat@www.faow.ayz.pl w temacie wpisując „Uwagi do PROW 14-20”.

Konsultacje II wersji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 7 lutego 2014 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło termin konsultacji projektu (II wersji) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do dnia 14.02.2014 (oryginalnie termin wyznaczono na 10.02.2014).

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich złożyło uwagi do II wersji PROW 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z nimi klikając w LINK.

* * *

Konferencja podsumowywująca konsultacje I wersji PROW 2014-2020.
26 września 2013 r. w MRiRW odbyła się konferencja podczas której Ministerstwo przedstawiło przebieg całego procesu konsultacji nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonego od kwietnia do polowy września br. – dotyczącego zarówno Zarysu Programu, jak i jego I wersji.
Ustosunkowano się do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Niestety większość licznie zgłaszanych uwag Ministerstwo oceniło jako niemożliwe do uwzględnienia, motywując swoje stanowisko głównie ograniczeniem budżetu i wymogami unijnymi. Podkreślenie przez przedstawiciela MRiRW, że konstruując PROW Ministerstwo koncentruje się na sprawach rolnictwa wskazuje, że pozarolnicze aspekty rozwoju obszarów wiejskich nie będą mocną stroną tego Programu.

Na stronie KSOW zamieszczone są prezentacje przedstawione na konferencji przez przedstawicieli resortu [link], a poniżej można zapoznać się z relacją przedstawiciela FAOW [link].

* * *

Do dnia 15.09.2013 r. trwały konsultacje społeczne I projektu PROW. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich wysłało swoje uwagi.

* * *

W dniu 23 lipca 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otworzyło konsultacje I wersji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na naszych łamach udostepniamy prezentacje autorstwa dr inz. Zofii Szalczyk, Podsekretarz Stanu w MRiRW, dotyczacą rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej.

 * * *

FAOW uczestniczy w pracach Zespołu – Grupy roboczej wspierającej prace nas przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powołanego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [pobierz zarys Programu].

Najnowszy projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich znajduje się tutaj [link]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do nadsyłania komentarzy i propozycji do I wersji projektu PROW na lata 2014-2020 do dnia 15 września 2013r. na adres: konsultacjePROW@minrol.gov.pl.

Informacje ze spotkań Podrgrupy 2 do spraw poprawy konkurencyjności io zwiększenia rentowności gospodarstw rolnych, innowacji oraz poprawy organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie otrzymujemy dzięki przedstawicielowi i wiceprezesowi Polskiej Sieci LGD p. Krzysztofowi Kwaterze.

Naszą przedstawicielką w Podgrupie 4 do spraw zwiększania włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i promowania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich jest p. Mirosława Tomasik.

W Podgrupie 5 do spraw pomocy technicznej przedstawicielami są Małgorzata Kramarz i Marcin Marciniak-Mierzejewski

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami związanymi ze spotkaniami grupy.

Jeśli interesuje Cię: