„Mądry Polak przed szkodą, czyli dbałość o przyszłą jakość życia” to projekt mający na celu wytworzenie wspólnego podejścia władz i społeczności lokalnych, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym wynikającym z coraz częściej i z coraz większą siłą występujących ekstremów pogodowych, które wiąże się z pogłębiającymi się zmianami klimatu…

W czasie od stycznia do listopada 2008 Instytut na Rzecz Ekorozwoju we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym – Okręgiem Mazowieckim oraz z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizował projekt „Mądry Polak przed szkodą, czyli dbałość o przyszłą jakość życia” finansowany ze środków UE.

Cel projektu
Głównym celem projektu to generowanie wspólnego podejścia władz i społeczności lokalnych w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym wynikającym z coraz częściej i z coraz większą siłą występujących ekstremów pogodowych jako efektu globalnych zmian klimatycznych oraz ich konsekwencji wystepujących w postaci powodzi, susz, katastrof budowlanych będących zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz zaburzeniem dla lokalnych gospodarek.

Projekt swoim zasięgiem objął całą Polskę. Do bezpośredniego udziału w nim zaproszono 30 zróżnicowanych, zarówno miejskich jak i wiejskich, mniejszych i większych gmin z terenu całego kraju. W każdej z nich współpracuował z nami Lokalny Inicjator Społeczeństwa Obywatelskiego (LISO), którego zadaniem była ocena poziomu świadomości występowania pogłębiających się zmian klimatu, ich przyczyn i skutków, wśród społeczności lokalnych.

W poszczególnych gminach wytypowano jednostki i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe i przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekstremów pogodowych związanych z pogłębiającymi się zmianami klimatu. Każdy LISO w swojej gminie przeprowadził szereg rozmów z przedstawicielami wytypowanych jednostek. Na podstawie raportów z tych rozmów eksperci pracujący przy realizacji projektu przygotują publikację, która oprócz zaprezentowania wyników przeprowadzonego sondażu poświęcona będzie również omówieniu polityki klimatycznej UE i Polski, a w szczególności metod i sposobów adaptacji do nadchodzących negatywnych skutków zmian klimatycznych, ocenie zagrożeń wynikających z coraz intensywniejszych ekstremów pogodowych występujących w Polsce na poziomie lokalnym oraz przedstawieniu sposobów wyprzedzającego przygotowywania się do nadchodzących zmian.

Gminy bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu (wg. Województw):

 • Zachodnio – Pomorskie: Wałcz
 • Warmińsko – Mazurskie: Piecki, Pisz
 • Podlaskie: Narewka
 • Mazowieckie: Grabów n/Pilicą, Liw, Mińsk Mazowiecki, Nadarzyn, Paprotnia, Radom
 • Lubelskie: Puławy
 • Świętokrzyskie: Bałtów, Staszów
 • Wielkopolskie: Trzemeszno
 • Lubuskie: Nowa Sól, Wymiarki
 • Dolnośląskie: Milicz
 • Opolskie: Głogówek, Kędzierzyn – Koźle, Walce
 • Śląskie: Bielsko – Biała, Jeleśnia, Pilica, Racibórz, Żywiec
 • Małopolskie: Krzeszowice, Michałowice
 • Podkarpackie: Czarna, Lubaczów, Horyniec – Zdrój

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wybór 30 gmin zróżnicowanych zarówno pod względem wielkości, charakterystyki, jak i potencjalnych skutków i zagrożeń wynikających ze zmian klimatu
 2. Wytypowanie Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego – jednego w każdej z 30 gmin
 3. Opracowanie i wydruk ulotki przedstawiającej ideę projektu
 4. Przeprowadzenie szkolenia dla LISO, mającego na celu przybliżenie problematyki zmian klimatu, a także celów projektu oraz zadań jakie stoją przed lokalnymi współpracownikami
 5. Przeprowadzenie przez lokalnych współpracowników (LISO) rozmów z wybranymi osobami, które z racji swoich stanowisk lub zatrudnienia w odpowiednich instytucjach są odpowiedzialne za przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekstremów pogodowych
 6. Przygotowanie przez LISO 30 raportów, podsumowujących informacje uzyskane podczas wywiadów
 7. Opracowanie przez zespół ekspertów publikacji pt. „Społeczeństwo obywatelskie wobec zmian klimatu”, ukazującej w szerokim zakresie problematykę zmian klimatu, potrzebę adaptacji do nich oraz poziom świadomości i przygotowania społeczeństwa lokalnego w Polsce w doniesieniu do pogłębiających się zmian klimatu i ich skutków.
 8. Warsztaty dla przedstawicieli mediów lokalnych, których celem będzie przygotowanie dziennikarzy do podejmowania tematyki ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz prezentowania roli społeczności i władz lokalnych w zapobieganiu ich negatywnym skutkom oraz możliwości działań adaptacyjnych
 9. Ogólnokrajowa konferencja podsumowująca realizacje projektu mająca na celu, z jednej strony zaprezentowanie wyników realizacji projektu, a z drugiej pobudzenie do dyskusji na temat roli i miejsca społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu na poziomie lokalnym (sprawozdanie z konferencji kończącej projekt

Kontakt
W przypadku chęci dokładniejszego poznania projektu prosimy o bezpośredni kontakt z Koordynatorem:
Aleksandra Stępniak
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Tel. (22) 851 04 03 (02,04)
Fax. (22) 851 04 00
Kom. 0 – 519 181 492
e-mail: a.sternik@ine-isd.org.pl

Osobą z FAOW do kontaktu w sprawach projektu jest:
Katarzyna Koźlicka
Sekretariat FAOW
Tel. (22) 593 16 46
e-mail: k.kozlicka@faow.org.pl