Krzysztof Kamieniecki nasz przedstawiciel przesłał materiały i podczas sesji plenarnej skomentował negatywnie opinie dotyczącą finansowania organizacji pozarządowych przez UE (zwłaszcza pierwsze punkty zmierzające do unifikacji). Krytycznie odniósł się do opinii o sprawiedliwości klimatycznej która przybrała charakter opinii zadaniowej a nie odnosiła się do wartości, którymi należy się kierować przy poszukiwaniu sprawiedliwych wyborów i ocen.

PazdziernikPodatki w gospodarce dzielenia się

Pazdziernik Finansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego przez UE

Pazdziernik Przedsiębiorstwa rodzinne i tradycyjne w ramach rozwoju regionalnego

Pazdziernik Sprawiedliwość klimatyczna

Pazdziernik Wsie i miasteczka katalizatorami rozwoju obszarów wiejskich

Pazdziernik Użytkowanie gruntów na rzecz zrównoważonej produkcji żywności