W dniach 25-27 czerwca 2017 roku odbędą się międzynarodowe warsztaty mające na celu omówić głowne problemy ubóstwa i wykluczenia na wsi. Dyskusje te mają na celu wspomóc określenie rekomendacji, które jesienią br. zostaną przedstawione i przedyskutowane na trzecim Europejskim Parlamencie Wiejskim.

Warsztaty otzrymują wsparcie finansowe ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Działanie 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób zagrożonych wykluczonych społecznie).

Udział uczestników zagranicznych oraz przygotowanie stanowiska na trzeci Europejski Parlament Wiejski finansowany jest z programu Komisji Europejskiej ‘Europa dla Obywateli’.

Celem projektu jest zebranie doświadczeń w zakresie głównych problemów wykluczenia społecznego i ubóstwa na wsi w Polsce oraz kilku państwach Europy Środkowo – Wschodniej oraz zgromadzenie skutecznych pomysłów i inicjatyw służących rozwiązywaniu tych problemów, a także wypracowanie praktycznych rekomendacji dotyczących działań na przyszłość.

Wyniki warsztatów zostaná zaprezentowane m.in. jesienią na trzecim Europejskim Parlamencie Wiejskim. Spotkanie Parlamentu przygotowywane jest przez PREPARE Network, którego polskim korespondentem jest FAOW.

DO POBRANIA:

Formularze zgłoszeniowe:

Krakow June 2017 poverty workshop registration EN

Kraków warsztat ubóstwo zgłoszenie PL

 

Program:

program Kraków PL

programme Krakow EN

Finansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Finansowanie udziału uczestników zagranicznych w ramach przygotowań do trzeciego Europejskigo Parlamentu Wiejskiego ze środków programu ‘Europe dla Obywateli’.

2

Operacja realizowana  w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.