loga

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że trenerzy prowadzący warsztaty i szkolenia dla LGD przygotowane przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w pierwszym półroczu 2017 roku na zlecenie MRiRW posiadali odpowiednie kompetencje do prowadzenia tych szkoleń, co było warunkiem wyboru wykonawcy przedmiotowych warsztatów i szkoleń, mającym zagwarantować odpowiedni poziom tych warsztatów/szkoleń.

Niemniej jednak pragniemy zauważyć, że w obowiązujących dokumentach związanych z Informacją monitorującą realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” nie ma wymogu potwierdzenia przez LGD kompetencji osób szkolących członków organu decyzyjnego i pracowników biur LGD. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w lipcu zmienione były procedury dla poddziałania 19.4, w związku z czym zrezygnowano z zapisu, że SW sprawdza m.in. czy osoba prowadząca szkolenie miała kompetencje w zakresie, w jakim przeprowadzała szkolenia. Wówczas w przedmiotowej sprawie „sprawdzenie” przez SW kompetencji trenerów ww. szkoleń w ramach rozliczenia Informacji monitorującej można dokonać na podstawie analizy dokumentów dotyczących szkoleń oraz posiadanych przez SW informacji – szkolenia realizowane były na zlecenie przez MRiRW, zakresy szkoleń, programy były konsultowane z MRiRW, wykonanie zlecenie było rozliczane przez MRiRW itd.

Co więcej w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ustalono, że LGD dokonało stosownego uzupełnienia w powyższej sprawie i na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdzono, że informacje w nich zawarte są wystarczające.

 

Z poważaniem,

Łukasz Tomczak

Naczelnik Wydziału

Wydział Rozwoju Terytorialnego

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

telefon: 22 623 24 29; fax: 22 623 20 51

www.minrol.gov.pl