loga_partnerzy

Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące

dla kadry kierowniczej OWES

Bałtów, 11-12 października 2017 r.

 

PROGRAM

 

12POBIERZ PROGRAM W WERSJI DOC


efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej