Wiadomość z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2014-2015. Plan działania jest dokumentem zawierającym projekty planowane do realizacji, a także odpowiednie wskaźniki ich monitorowania.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowywaniem Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2014-2015 rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektów i zadań, które mogą być zgłaszane w ramach Planu działania oraz mierników ich realizacji zgodnie z przyjętymi wskaźnikami monitorowania.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o informacje jakie projekty chcieliby realizować nasi Partnerzy w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2014-2015, w szczególności w ramach których priorytetów i działań będą zgłaszać projekty do realizacji w odpowiedzi na ogłaszane nabory.  

Prosimy także o wskazanie mierników realizacji projektów, które posłużą do przygotowania budżetu. Szczegółowe informacje (mierniki) np.:  liczba osób biorących udział w projekcie, liczba wydanych publikacji, spotkań szkoleniowych i uczestników, liczba ekspertów, pozwolą  lepiej zaplanować budżet kolejnego planu działania tak, by odpowiadał potrzebom partnerów sieci.

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na portalu ksow. http://ksow.pl/ksow/plan-dzialania/plan-dzialania-2014-2015.html

Uwagi, komentarze i opinie, a także informacje dotyczące planowanych projektów do realizacji oraz ich wskaźników prosimy wysyłać na adres ksow@fapa.org.pl  do 26 sierpnia 2013