logaSzkolenie dwudniowe (osiem miejsc) – podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych – czas 20.12.2016 – 3.02.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Dla uczestników:

– karta rekrutacyjna – do pobrania i odesłania na podane w karcie adresy KLIKNIJ ABY POBRAĆ KARTĘ DLA WYBRANEJ LOKALIZACJI

– program szkolenia POBIERZ

Dla wykładowców:

– listy obecności  POBIERZ

– lista obecności – zaświadczenia POBIERZ

Faktografia:

Poznań 20-21.12.2016 ZOBACZ

Kraków 16-17.01.2017 ZOBACZ

Wrocław 18-19.01.2017 ZOBACZ