Protokoły z posiedzeń Zarzadu FAOW

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu w Warszawie w dniu 21.01.2014

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu w Warszawie w dniu 01.10.2013

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu w Łysomicach w dniu 10.06.2013

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu w Supraślu w dniu 13.05.2013

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu w Warszawie w dniu 25.02.2013

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu w Warszawie w dniu 05.11.2012

Sprawozdanie z posiedzenia Zarzadu w Korzeczniku w dniach 30.06-01.07.2010 r.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarzadu w Warszawie w dniu 20.12.2010 r.