Protokoły z posiedzeń Zarzadu FAOW

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu w Warszawie w dniu 12.01.2015