Zapraszamy na I spotkanie sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Więcej informacji o projekcie oraz formularz rejestracji dostępny jest na stronie:

www.forum-owes.pl 

Termin: 28-29 czerwca 2017,

Miejsce: Warszawa, Hotel Warsaw Plaza

POBIERZ PROGRAM

Projekt „Forum aktywności OWES”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

UE2