Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich merytorycznie wspiera Świętokrzyską Sieć LGD w przygotowywanej międzynarodowej konferencji „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”. Zapraszamy przedstawicieli lokalnych grup działania do udziału w niej w dniach 20 – 21 września br. w Kielcach. Pierwszego dnia przedstawione zostaną przykłady projektów zrealizowanych przez polskie lgd, które dotyczą: a) aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, b) wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, c) realizacji projektów dot. jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, d) upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Czytaj więcej – pobierz PDF

Odwierdź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich