Do momentu powołania związku stowarzyszeń, organem decyzyjnym Forum była Rada.

Rada FAOW I kadencji

Podczas I Walnego Zgromadzenia FAOW 26 września 2003 r. dokonano wyboru władz Forum na I kadencję.
W skład Rady FAOW weszli:

 • Piotr Szczepański (Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa) – Przewodniczący Rady
 • Urszula Budzich-Szukała (Fundusz Współpracy, Warszawa) – Sekretarz Rady
 • Bohdan Kamiński (Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin)
 • Ryszard Kamiński (Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego “PARTNER”, Bydgoszcz)
 • Inga Kołomyjska (WWF Polska, Warszawa)
 • Małgorzata Kramarz (Fundacja Idealna Gmina, Warszawa)
 • Krzysztof Kwatera (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków)
 • Halina Siemaszko (Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Sandomierz)
 • Janusz Kuśmierczyk (Ekologiczny Klub UNESCO, Piaski)

Spotkania Rady I kadencji – archiwum

Rada FAOW II kadencji

Zgodnie z zasadami funkcjonowania FAOW, organem decyzyjnym Forum jest Rada wybierana na okres jednego roku. Walne Zgromadzenie wybiera, z grona członków Forum, Radę w liczbie 6-10 osób na okres jednego roku. Członkowie Rady na pierwszym spotkaniu wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza, których kadencja jest równa kadencji Rady.
Do zadań Rady należy przede wszystkim:

 • wypracowywanie szczegółowych propozycji zadań Forum, w tym założeń programowych do zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie,
 • przyjmowanie nowych członków Forum i podejmowanie decyzji o ustaniu członkostwa.

Podczas II Walnego Zgromadzenia FAOW, które odbyło się 11 października 2004 r., dokonano wyboru władz Forum na II kadencję.
W skład Rady FAOW II kadencji weszli:

 • Ryszard Kamiński (Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego “PARTNER”, Bydgoszcz) – Przewodniczący Rady
 • Urszula Budzich-Szukała (Fundusz Współpracy, Warszawa) – Sekretarz Rady
 • Andrzej Biderman (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków)
 • Bohdan Kamiński (Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin)
 • Jolanta Kamieniecka (Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa)
 • Inga Kołomyjska (WWF Polska, Warszawa)
 • Małgorzata Kramarz (Fundacja Idealna Gmina, Warszawa)
 • Halina Siemaszko (Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Sandomierz)
 • Katarzyna Wojciuk (Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Częstochowa)

Spotkania Rady II kadencji – archiwum