loga

UWAGA!

Nastąpiła zmiana miejsca szkolenia w dniach 12-13 stycznia 2017 roku zamiast w Brwinowie szkolenie odbędzie się w:

INSTYTUCIE ROZWOJU BIZNESU W SEROCKU

Wyzwolenia 63; 05-140 SEROCK

Wyjaśnienie:

Wobec pojawiających się wątpliwości kto może czy  ma uczestniczyć w szkoleniach wyjaśniam, że zasada jest taka, że w każdym cyklu szkoleniowym każde LGD ma zagwarantowane jedno bezpłatne miejsce . Kolejne osoby mogą być przyjęte tylko wtedy kiedy będą miejsca, ale także liczy się kolejność zgłoszenia.

Zasady rekrutacji na szkolenie:

1.1 Rekrutację na warsztaty i szkolenie przeprowadzi FAOW z pomocą Regionalnych Sieci  natomiast zarządzaniem całego projektu oraz obsługą bieżącą polegającą na kontakcie z wykładowcami, z beneficjentami zadania oraz z Zamawiającym prowadzić będzie koordynator zadania wyznaczony przez Zarząd FAOW a urzędujący pod adresem: ul. Smolna 34 lok. 7, 00-375 Warszawa; tel. 22 826 28 84 lub k. 602 13 42 38.

1.2 Do wszystkich LGD w Polsce zostaną wysłane zaproszenie do udziału w warsztatach/szkoleniach a karty zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej FAOW. W razie konieczności rekrutację poprowadzimy także telefonicznie oraz poprzez instytucje współpracujące z FAOW tj: regionalne sieci LGD, PS LGD, biuro KSOW oraz Samorządy Województw. Zgłoszenia przyjmowane e:mailowo. Uczestnicy zostaną poinformowani mailem lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się na warsztaty/szkolenia.

1.3 Podstawową zasadą rekrutacji jest obecność na szkoleniach po jednym przedstawicielu z każdego LGD. W przypadku wolnych miejsc odpłatnie przyjmiemy kolejne osoby też w kolejności zgłoszeń.

1.4 W każdym cyklu szkoleniowym może brać udział (chyba nawet powinien) inny przedstawiciel LGD.

1.5 Wszystkie informacje dotyczące warsztatów/szkoleń, listy osób zakwalifikowanych na szkolenia, materiały ze szkoleń, informacje o przebiegu realizacji zadania będą umieszczane na stronie www.faow.org.pl.

Przykładowy program szkolenia dla Sieci LGD w Wielkopolsce przedstawiamy poniżej:

program-szkolenia-ocena-formalna-wnioskow-i-biznesplanow

W celu zgłoszenia należy pobrać formularz dostępny pod tym linkiem LINK
Zgłoszenie należy wypełnić, wydrukować i podpisać oraz wysłać skan na adres: sekretariat@faow.org.pl oraz malgo@idealnagmina.org.pl