Po trzymiesięcznych warsztatach, które odbyły się tej wiosny w ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” zorganizowanego przez Forum Obszarów Wiejskich przyszedł czas na samodzielność. Uczestnicy – animatorzy, jako kolejny etap wielomiesięcznego projektu, zorganizowali wyjazd studyjny oraz seminarium, które odbyły się w dniach 29 – 31 sierpnia br. W wyjeździe wzięli udział uczestnicy projektu z Lokalnych Grup Działania Mazowsza, Podlasia, Warmii i Mazur oraz z województwa łódzkiego.

Relacja z wyjazdu_animatorzy

Tematem wyjazdu oraz seminarium było przedstawienie dobrych praktyk w zakresie animacji lokalnych społeczności oraz próba wskazania roli Lokalnych Grup Działania w tym zakresie. W pięknych okolicznościach Warmińsko – Mazurskiej przyrody oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu w przygotowanie szkolenia przez uczestników warsztatu z tego terenu – Pana Kamila Salmanowicza z LGD Warmiński Zakątek oraz Pani Magdaleny Jabłonowskiej – lokalnej działaczki, mieliśmy okazję zobaczyć wiele ciekawych miejsc które powstały, działają oraz rozwijają się dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Podczas 3 dniowego pobytu mieliśmy okazję odwiedzić :

  • Zielarską Wioskę Blanki koło Lidzbarka Warmińskiego. Energicznie działająca Pani Sołtys wraz z grupą Pań od lat stara się aktywizować lokalne środowisko. Z głowami pełnymi pomysłów i rękoma gotowymi do pracy – walczą o kolejne dofinansowania, uczestniczą w konkursach i projektach. Nie chcą „siedzieć w miejscu”, lecz wykorzystywać potencjał wsi, w której mieszkają oraz promować walory ekologiczne i tradycje regionu. Za największy sukces wioski Pani Sołtys wskazała jej tematyczność opartą o wszędzie rosnące zioła oraz powstanie świetlicy wiejskiej możliwe właśnie dzięki ziołowemu charakterowi miejscowości.
  • Wioskę Gręplarską Pachnąca Ziołami we wsi Bukwałd. Projekt „wioski tematycznej” został dofinansowany w 2017 roku z budżetu Gminy Dywity w ramach realizacji projektu Wioska Gręplarska Pachnąca Ziołami. To magiczne miejsce stwarza wiele możliwości dla lokalnych mieszkańców jak i gości do nauki oraz rozwoju a przede wszystkim integracji mieszkańców. Świetlica wiejska to miejsce tętniące życiem, azyl dla ludzi „działania” chcących dać coś z siebie by im oraz innym żyło się lepiej. Na terenie wioski odbywają się spotkania edukacyjne oraz warsztaty – mieszkańcy tworzą wyroby z ziół, przetwory, naturalne syropy i rękodzieło! Dzieci mogą na własne oczy nauczyć się między innymi jaką drogę przechodzi wełna od owieczki do sweterka oraz jak smakują potrawy doprawione łąkowymi chwastami. Ideą przyświecającą osobom prowadzącym wioskę tematyczną jest działalność wynikająca z określenia wspólnego dobra oraz wspierająca wszystkich jej mieszkańców bez względu na profil działalności.
  • Wioska Ekologicznej Żywności oraz Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych we wsi Praslity. To wyjątkowa wioska tematyczna, której znakiem rozpoznawczym jest idea ekologii i bliskości z naturą na co potwierdzeniem jest fakt, iż członkowie – czteroosobowa Rodzina Państwa Sekulskich na co dzień i o każdej porze roku oraz każdych okolicznościach chodzi boso. Pani Bożena oraz Mariusz Sekulscy wraz z dorosłymi dziećmi prowadzą Ekologiczne Gospodarstwo a plony swojej ziemi wykorzystują do produkcji wysokiej jakości żywności, która jest dostarczana zarówno do indywidualnych odbiorców jak i restauracji. Produkty można również zakupić bezpośrednio u nich w gospodarstwie.
  • „Garncarską Wioskę ” tematyczną działającą we wsi Kamionka k/Nidzicy. Tutaj odtwarzane są stare ginące zawody, kultywowane są dawne tradycje i obyczaje. Garncarska Wioska w Kamionce organizuje warsztaty i pokazy ceramiczne, bibułkarskie, florystyczne, malowanie na szkle, warsztaty witrażowe i wytwarzania papieru czerpanego. Organizuje wydarzenia integracyjne dla firm, szkolenia oraz kompleksowo organizuje wizyty studyjne. W ramach oferty skierowanej do dzieci odbywają się lekcje z dziedzictwa kultury oraz zajęcia przyrodnicze.

W trakcie wizyty studyjnej gościliśmy również w Lidzbarku Warmińskim a tam w towarzystwie burmistrza tego miasta – pana Jacka Wiśniowskiego mogliśmy zobaczyć Oranżerię Krasickiego oraz znajdującą się tam Miejską Bibliotekę Pedagogiczną zwaną Oranżerią Kultury. Kompleks ten w ostatnim okresie wzbogacił się o przepiękne schody oraz rewitalizację ogrodu. Pan Burmistrz pochwalił się również kolejną udaną inwestycją w mieście – Amfiteatrem Miejskim. Obiekt powstał w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej” w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow.

Na zakończenie wizyty studyjnej w Garncarskiej Wiosce odbyło się seminarium podsumowujące dotychczasową realizację projektu szkoleniowego pt. „Akademia Umiejętności Animatora LGD”. W seminarium wzięli udział uczestnicy wyjazdu studyjnego oraz zaproszeni goście. Tematem przewodnim seminarium były działania animacyjne lokalnych społeczności podejmowane przez Lokalne Grupy Działania, w tym funkcjonowanie wiosek tematycznych jako dobry przykład wykorzystania potencjału małych miejscowości. Zostały przedstawione dobre praktyki w tym zakresie realizowane przez LGD biorące udział w seminarium. Nie zabrakło również refleksji z wyjazdu studyjnego przedstawionych przez Magdalenę Jabłonowską oraz Kamila Salmanowicza. Jednak niemałe emocje wzbudził panel dyskusyjny nt. „Uspołecznienie LGD czy instytucjonalizacja – którą drogą powinien podążać LEADER”. Paneliści oraz dyskutanci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie gdzie jest granica tego co lokalne grupy chcą robić w  zakresie aktywizacji mieszkańców a narzuconymi na nich procedurami i wskaźnikami jako wyznacznikami osiąganych wyników ich pracy w realizacji lokalnych strategii. Przeprowadzony został również warsztat „Wpływ współpracy międzynarodowej na rozwój lokalny”. Czemu ma służyć realizacja międzynarodowych projektów współpracy, jak rozpocząć współpracę od znalezienia pomysłu poprzez dobór partnera oraz jakich rezultatów oczekujemy po takiej współpracy – to główne zagadnienia podejmowane podczas warsztatu.

Wyjazd oraz seminarium dały jego uczestnikom wiele inspiracji do dalszej działalności w sferze animacji.