loga

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich kontynuuje szkolenia dla Lokalnych Grup Działania.

Zapraszamy na 4 cykl związany ze zdobywaniem kompetencji w zakresie prowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR i innych projektów.

Szkolenie jest dwudniowe. Poza własnymi materiałami korzystać będziemy z poradnika specjalnie przygotowywanego przez Firmę EGO na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

KARTY ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA:

Karta rekrutacyjna Nałęczów – 8-9 maja

Karta rekrut CDR Poznań – 11-12 maja

Karta rekrutacyjna Wrocław – 16-17 maja

Karta rekrutacyjna Kraków – 18-19 maja

Karta rekrutacyjna Olsztyn – 22-23 maja

Karta rekrutacyjna SEROCK– 25-26 maja

Karta rekrutacyjna Kraków 1-2.06 – 1-2 czerwca

Karta rekrutacyjna Tuczno  – 6-7 czerwca