1

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020”
„Operacja realizowana w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

W dniach 25-27 czerwca 2017 roku odbędą się międzynarodowe warsztaty mające na celu omówić głowne problemy ubóstwa i wykluczenia na wsi. Dyskusje te mają na celu wspomóc określenie rekomendacji, które jesienią br. zostaną przedstawione i przedyskutowane na trzecim Europejskim Parlamencie Wiejskim.

Źródło: witrynawiejska.org.pl

Za nami „Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi” zorganizowane przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 62 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej spotkało się w Krakowie, żeby wypracować sposoby walki z biedą i alienacją społeczną na obszarach wiejskich. Warsztat odbył się w dniach 25 – 27 czerwca 2017 r.

– Pomysły i inicjatywy zgromadzone w trakcie spotkania pomogą nam w rozwiązaniu tych problemów oraz w wypracowaniu praktycznych rekomendacji dotyczących działań na przyszłość – powiedział Ryszard Kamiński, prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, w trakcie inauguracji warsztatu.

Przed Europejskim Parlamentem Wiejskim

Inicjatywa FAOW to część większego przedsięwzięcia wspierającego wyrównywanie szans na wsi.

– Spotkaliśmy się dziś w ramach przygotowań do Europejskiego Parlamentu Wiejskiego 2017*. Wydarzenie to umożliwia ludziom z obszarów wiejskich, pochodzącym nie tylko z Unii Europejskiej, ale i z całej Europy, zakomunikowanie swoich potrzeb – powiedział Dragan Roganović Sekretarz Generalny PREPARE, organizacji która współorganizuje spotkania Europejskiego Parlamentu Wiejskiego.

Głos w tej sprawie zabrała również Magdalena Mach, przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Dostrzegamy problem ubóstwa i wykluczenia społecznego na wsi. W jego rozwiązaniu pomóc może jedynie współpraca wielu różnych organizacji. Dlatego też z zadowoleniem przyglądamy się działalności Europejskiego Parlamentu Wiejskiego.

W cieniu problemów europejskich

O tym, jak walczyć ze zjawiskami biedy i izolacji społecznej opowiadali przedstawiciele organizacji z różnych zakątków Europy, m.in. Armenii, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Łotwy, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Problemy dotyczące wsi są zróżnicowane i w każdym państwie nieco inne, co można było usłyszeć w trakcie dyskusji po oficjalnej części spotkania. Mimo to wielu uczestników zaznaczyło, że na ubóstwo i wyobcowanie społeczne wpływ mają także wydarzenia polityczne i społeczne dotyczące całej Europy.

Zauważył to też Sándor Köles, prezes Węgierskiej Sieci Wiejskich Organizacji Pozarządowych. W swoim wystąpieniu m.in. zwrócił uwagę na problem migracji ludności ze wsi do miast na Węgrzech i postępującym przez to wykluczeniem społecznym Romów węgierskich na obszarach wiejskich.

Dodał też, że problem rosnącego ubóstwa na terenach wiejskich jest problemem europejskim. Wątek ten sprowokował dyskusję o uchodźcach i migrantach napływających do Europy z Bliskiego Wschodu i Afryki.

– Władze Węgier nie pozwalają uchodźcom na przekroczenie granicy z Unią Europejską – powiedział Igor Stajic z Centrum Edukacyjnego w Leskovac w Serbii. – Niektórzy z nich zostają więc w Serbii, gdzie mogą tymczasowo zamieszkać w jednym z ośmiu ośrodków na terenach wiejskich. Uchodźcy są u nas mile widziani.

Od teorii do praktyki

Uczestnicy warsztatu mieli też okazję przekonać się, jak wspólne działanie pozwala zmniejszyć skalę ubóstwa i wykluczenia na wsi. W ramach spotkania zorganizowano trzy wizyty studyjne.

Grupa odwiedziła Spółdzielnię Socjalną „Przystań” we wsi Kwapinka (woj. małopolskie, pow. myślenicki) założoną przez Urząd Gminy Raciechowice oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Kwapince.

4zaja33312
Uczestnicy warsztatu w Spółdzielni Socjalnej Przystań.

W Przystani zatrudnienie znaleźli ludzie, którzy wcześniej w pobliskich szkolnych zajmowali się utrzymywaniem porządku i gotowaniem posiłków dla uczniów. Po tym jak zabrakło środków na ich etaty, stracili pracę. Obecnie spółdzielnia m.in. serwuje posiłki dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół, prowadzi działalność cateringową i dba o porządek w szkołach i urzędzie gminy.

Uczestnicy warsztatu odwiedzili też Stowarzyszenie Grupa Odrolnika (woj. małopolskie, pow. tarnowski) oraz Spółdzielnię Socjalną „Kuźnia Smaku” (woj. małopolskie, powiat myślenicki). Obie inicjatywy to przykłady innowacyjnej przedsiębiorczości rolników z małopolski oraz udanej promocji lokalnych produktów.

5zaja33312
Ogród warzywny należący do Stowarzyszenia Grupa Odrolnika.

Celem wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu Grupie Odrolnika było pokazanie, jak można zapobiec problemowi ubóstwa i wykluczenia wśród drobnych producentów rolnych, kierując się zasadami zrównoważonego oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie prowadzi sprzedaż ekologicznych warzyw oraz owoców z małych i rodzinnych gospodarstw rolnych.

Z kolei w „Kuźni Smaku” uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak dobrze promować bogatą tradycję kulturową regionu.

6zaja33312
Wnętrze sklepiku Spółdzielni Socjalnej „Kużnia Smaku”.

W sklepiku zajmującym małe pomieszczenie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu kupić można tradycyjne wyroby z lokalnych owoców i warzyw, regionalne mięsa oraz rękodzieło.

– Nasi klienci przyjeżdżają nawet z Krakowa – z dumą przyznał Kamil Osielczak wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Kuźnia Smaku” z miejscowości Czasław w gminie Raciechowice. Sklep znajduje się ponad 30 km od stolicy małopolski.

Konkretne rozwiązania

Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym dot. wykluczenia m.in. mniejszości etnicznych oraz imigrantów na wsi.

Rozmawiano też o sposobach przeciwdziałania tym problemom. Wypracowane rozwiązania i rekomendacje zostaną zaprezentowane na konferencji Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, który zbierze się w październiku br. w holenderskiej wsi Venhorst.

Tekst: Jędrzej Godlewski
Fot.: Martyna Wojnicz, Jędrzej Godlewski

*Europejski Parlament Wiejski działa od 2013 r. Co roku w ramach podsumowania jego działalności odbywa się konferencja, na której omawia się bieżące problemy wsi w różnych krajach europejskich i proponuje ich rozwiązania. Parlament współtworzą trzy międzynarodowe organizacje działające na rzecz rozwoju wsi w krajach europejskich: European Rural Community Alliance (ERCA), PREPARE Partnership for Rural Europe oraz European LEADER Association for Rural Development (ELARD) Polskę reprezentuje miedzy innymi Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii: warsztaty / wyjazd studyjny:

Finansowanie udziału uczestników zagranicznych w ramach przygotowań do trzeciego Europejskiego Parlamentu Wiejskiego ze środków programu ‘Europe dla Obywateli’.

2

logo

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.