UWAGA!

Konkurs dla Animatorów biorących udział w projekcie Akademia
Umiejętności Animatora LGD:

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Odezwa

2. Regulamin konkursu AUA LGD FAOW

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie

4. Karta wstępnej weryfikacji

5. Karta indywidualnej oceny członka Komisji Konkursowej