loga_partnerzy

 

UWAGA! SZUKAMY AUTORÓW DO BIULETYNU OWES

W ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przewidziany jest Biuletyn OWES wydawany w formie elektronicznej. Zachęcamy przedstawicieli OWES do zgłaszania się jako autorzy artykułow do Biuletynu!

Przewidujemy m.in. artykuły o następującej tematyce:

  • Opis doświadczenia konkretnego OWES (dobre praktyki funkcjonowania),
  • Opis współpracy między OWES a konkretnym PS lub typem PS,
  • Omówienie tematu dyskusji w gronie OWES lub zagadnień prawnych ES,
  • Współpraca OWES między sobą lub między OWES a innymi podmiotami, itp.

W najbliższych dniach na stronie FAOW zostanie zamieszczone zapytanie ofertowe dla autorów Biuletynu – zapraszamy!

Będziemy też wdzięczni za państwa sugestie i oczekiwania co do zawartości Biuletynu itp. Prosimy o kontakt ula@preparenetwork.org

 


efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej