pasek na stron wysoka jako

FORUM LGD

Poniżej prezentujemy karty będące efektem prac grup w ramach warsztatów regionalnych.

IMG 0593    IMG 0594     IMG 0595     IMG 0596     IMG 0597     kujpomlodzkie     warmmazpom

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi