Witamy na stronie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich!

FAOW to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji prowadzących działania na rzecz wsi. Organizacje członkowskie FAOW realizują przedsięwzięcia na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich oraz zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi. Naszym celem jest również promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Więcej…