Zgodnie ze statutem organem wykonawczym FAOW jest Zarząd.
Podczas Zebrania Założycielskiego 21 września 2005 r. członkowie Forum wybrali Zarząd w składzie:

 • Prezes Zarządu: Ryszard Kamiński – reprezentujący Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „PARTNER”
 • Wiceprezes Zarządu: Zdzisława Hołubowska – reprezentująca Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
 • Wiceprezes Zarządu: Karolina Strugała-Jankowska – reprezentująca Stowarzyszenie „Światowid”
 • Sekretarz Zarządu: Urszula Budzich-Szukała – reprezentująca Fundację Fundusz Współpracy
 • Skarbnik: Mikołaj Tomasz Steppa – reprezentujący Fundację Wspomagania Wsi
 • Członek Zarządu: Sylwia Mielczarek – reprezentująca Fundację „Akademia Rozwoju”
 • Członek Zarządu: Mirosława Tomasik – reprezentująca Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
 • Członek Zarządu: Rafał Serafin – reprezentujący Fundację „Partnerstwo dla Środowiska”
 • Członek Zarządu: Ryszard Zarudzki – reprezentujący Pomorską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Organem nadzoru FAOW jest Komisja Rewizyjna, której pierwszy skład został wybrany również 21 września 2005 roku:

 • Monika Szymańska – reprezentująca Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
 • Urszula Pużanowska – reprezentująca Wielkopolską Fundację Rozwoju Lokalnego
 • Małgorzata Kramarz – reprezentująca Fundację Idealna Gmina
 • Grzegorz Świtała – reprezentujący Stowarzyszenie Kaszubski Instytut Rozwoju
 • Tomasz Liniewicz – reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”

W dniu 29 marca 2010 r. Walne Zebranie Członków odwołało Zarząd i Komisję Rewizyjną