loga_partnerzy

Wynik postępowania ofertowego z dnia 10.04. 2017 roku w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16

Termin złożenia ofert – 24 kwietnia 2017, do godz. 14.00

Informujemy iż w postępowaniu ofertowym nr 1/FAOW/2017 Komisja Przetargowa w dniu 24 kwietnia 2017 przekazała wyniki oceny ofert na moderatorów i ekspertów na I ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Na spotkanie tematyczne zaplanowane w czerwcu 2017 zostali wybrani następujący  moderatorzy:

  1. Urszula Budzich – Tabor
  2. Zenon Lewandowski,
  3. Jarosław Kuba –(wszedł do puli ekspertów)
  4. Rurban Wieś-Miasto-Region Andrzej Hałasiewicz

Na spotkanie tematyczne zaplanowane w czerwcu 2017 zostali wybrani następujący eksperci:

  1. Jarosław Kuba ,
  2. Katarzyna Jórga
  3. Zbigniew Prałat

 

efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej