loga_partnerzy

WAŻNE DO: 2017-04-15 godz. 14:00

DODANO: 2017-04-05

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia:

Strona internetowa:

 • przygotowanie projektu struktury strony
 • opracowanie projektu graficznego
 • kodowanie projektu graficznego strony do html oraz wdrożenie do systemu zarządzania treścią (WordPress, Joomla)
 • przygotowanie funkcjonalności strony niezbędnych w procesie rekrutacji np. interaktywne formularze zgłoszeniowe oraz badania potrzeb beneficjentów do projektu wraz z możliwością migracji nabywanych danych do projektowanej platformy internetowej

Platforma internetowa:

I. Zakres prac – projektowanie

 • przygotowanie koncepcji poziomów dostępu i sposobu udzielania uprawnień
 • opracowanie niezbędnych funkcjonalności na podstawie zbadanych potrzeb OWES m.in.
 • tworzenie kont OWES zawierających dane teleadresowe, informacje na temat projektów, grup docelowych, obszarów tematycznych,
 • wprowadzanie przez OWES swojego planu działania (w tym tworzenia tabel, wykresów, budżetów i harmonogramów),
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poprzez zamieszczanie artykułów i informacji,
 • odpowiedzi ekspertów na pytania uczestników szkoleń,
 • materiały dydaktyczne, prowadzenie zajęć i zapis webinariów itp.
 • wykaz przydatnych źródeł informacji i linków
 • wspólne aplikowanie o fundusze lub wypracowywanie wspólnych procedur,
 • tworzenie testów i ankiet (multimedialnie)

II. Zakres prac – implementacja projektu

Opracowanie graficzne i zakodowanie wypracowanych w I etapie funkcjonalności.

III. Zakres prac – testy

Przeprowadzenie testów poprawności funkcjonowania powstałej platformy od strony technicznej i logicznej

IV. Aktualizacja i rozbudowa

Wprowadzanie raz do roku modyfikacji funkcjonalności zgodnie z zapotrzebowaniem i wynikających z potrzeb użytkowników.


Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. (22) 626 28 84; 602 13 42 38, adres e-mail: sekretariat@faow.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 15 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00

Oferty należy przesłać emailem, (skan oferty i załączników) lub tradycyjną pocztą na adres: ul. Smolna 34 lok 7, 00-375 Warszawa.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wykaz doświadczenia zawodowego

Oświadczenie o braku powiązań

 

 

efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej