loga_partnerzy

WAŻNE DO: 2017-10-11

DODANO: 2017-10-04

Przedmiot zamówienia: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich poszukuje autorów tekstów do biuletynu w ramach projektu pn.„Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. 602 13 42 38, ew. stacjonarny (22) 826 28 84  w godzinach 10:00-15.00, adres e-mail: sekretariat@faow.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 11 października 2017 r.

Oferty należy przesłać e-mailem  (skan oferty i załączników) lub tradycyjną pocztą na adres: ul. Smolna 34 lok 7, 00-375 Warszawa.

Załączniki:

formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych

zapytanie biuletyn


efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej