loga_partnerzy

WAŻNE DO: 2017-09-21 godz. 10:30

DODANO: 2017-09-13

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich poszukuje moderatorów i ekspertów

Przedmiot zamówienia: Usługa moderatorsko/ekspercka w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. 602 13 42 38, ew. stacjonarny (22) 826 28 84  w godzinach 10:00-15.00, adres e-mail: sekretariat@www.faow.ayz.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 21 września 2017 r. do godz. 10.30

Oferty należy przesłać e:mailem  (skan oferty i załączników) lub tradycyjną pocztą na adres: ul. Smolna 34 lok 7, 00-375 Warszawa.

Załączniki:

załącznik 1 – formularz ofertowy

załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych 

zapytanie ofertowe moderatorzy i eksperci

 


efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej