loga_partnerzyProjekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


DODANO: 2017-04-05

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług informatycznych/programistycznych w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16


DODANO: 2017-04-10

Zaproszenie do złożenia ofert na realizację usług moderatorskich i eksperckich w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16.


DODANO: 2017-04-15

Wynik postępowania ofertowego z dnia 05.04. 2017 roku – Świadczenie usług informatycznych/programistycznych w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16


DODANO: 2017-04-24

Wynik postępowania ofertowego z dnia 10.04. 2017 roku – na realizację usług moderatorskich i eksperckich w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16.


DODANO: 2017-09-13

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług moderatorskich i eksperckich w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16


DODANO: 2017-09-22

Wynik postępowania ofertowego z dnia 13.09. 2017 roku na realizację usług moderatorskich i eksperckich w terminie wrzesień-grudzień 2017 w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16


DODANO: 2017-10-04

Zaproszenie do złożenia ofert na przygotowanie tekstów do biuletynu w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16


DODANO: 2017-10-14

Wynik postępowania ofertowego na na przygotowanie tekstów do biuletynu w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”


DODANO: 2017-10-25

Zapytanie o cenę zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr 5/FAOW/2017 na świadczenie usługi jako moderator-trener na ogólnopolskim spotkaniu sieciującym dla animatorów OWES


DODANO: 2017-11-06

Wynik postępowania ofertowego Nr 5/FAOW/2017 na świadczenie usługi jako moderator-trener na ogólnopolskim spotkaniu sieciującym dla animatorów OWES


DODANO: 2017-11-06

Wynik postępowania ofertowego na przygotowanie tekstów do biuletynu w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

efs