loga_partnerzyProjekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


DODANO: 2017-04-05

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług informatycznych/programistycznych w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16


DODANO: 2017-04-10

Zaproszenie do składania ofert na ekspertów, moderatorów i trenerów mających doświadczenie w pracy w ramach przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Zaproszenie w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16


DODANO: 2017-04-15

Wynik postępowania ofertowego z dnia 05.04. 2017 roku – Świadczenie usług informatycznych/programistycznych w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

efs