loga_partnerzy

WAŻNE DO: 2017-11-03

DODANO: 2017-10-25

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich poszukuje moderatorów i trenerów

Przedmiot zamówienia: Napisanie artykułów przez osoby zajmujące się / zainteresowane tematyką Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, przeznaczonych do publikacji w Biuletynie OWES.

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. 602 13 42 38, ew. stacjonarny (22) 826 28 84  w godzinach 10:00-15.00, adres e-mail: sekretariat@faow.org.pl

Oferty należy przesłać e:mailem  (skan oferty i załączników) lub tradycyjną pocztą na adres: ul. Smolna 34 lok 7, 00-375 Warszawa.

Załączniki:

załącznik 1 – formularz ofertowy

załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych 

zapytanie ofertowe

 


efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej