Zapytanie o cenę zgodnie z Zasadą konkurencyjności z dn. 05.04.2017

Zapytanie dotyczy projektu-którego nr naboru wynosi: POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16, Nazwa Działania:  2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Projekt pn. Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prosi o wycenę wykonania platformy internetowej oraz strony internetowej, których funkcjonalności określamy poniżej:

Strona internetowa:

 • przygotowanie projektu struktury strony
 • opracowanie projektu graficznego
 • kodowanie projektu graficznego strony do html oraz wdrożenie do systemu zarządzania treścią (WordPress, Joomla)
 • przygotowanie funkcjonalności strony niezbędnych w procesie rekrutacji np. interaktywne formularze zgłoszeniowe oraz badania potrzeb beneficjentów do projektu wraz z możliwością migracji nabywanych danych do projektowanej platformy internetowej

Platforma internetowa:

 • przygotowanie koncepcji poziomów dostępu i sposobu udzielania uprawnień
 • opracowanie niezbędnych funkcjonalności na podstawie zbadanych potrzeb OWES m.in.
 • tworzenie kont OWES zawierających dane teleadresowe, informacje na temat projektów, grup docelowych, obszarów tematycznych,
 • wprowadzanie przez OWES swojego planu działania (w tym tworzenia tabel, wykresów, budżetów i harmonogramów),
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poprzez zamieszczanie artykułów i informacji,
 • odpowiedzi ekspertów na pytania uczestników szkoleń,
 • materiały dydaktyczne, prowadzenie zajęć i zapis webinariów itp.
 • wykaz przydatnych źródeł informacji i linków
 • wspólne aplikowanie o fundusze lub wypracowywanie wspólnych procedur,
 • tworzenie testów i ankiet (multimedialnie)
 • możliwość przeprowadzania egzaminów egzaminy (multimedialnie)
 • zarządzanie hostingiem (konfiguracja),
 • nadawanie uprawnień i dostępów odpowiednich dla danego konta;
 • zamieszczanie odpowiedzi ekspertów;

Czas na wykonanie platformy wynosi  5 m-cy.

W razie zainteresowania ofertą proszę o przesłanie wymaganych dokumentów na podany poniżej adres.

Załączniki:

Oferta na wykonanie platformy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Termin złożenia  oferty mija  15 kwietnia 2017 r.  o godz. 14.00 Oferty należy przesłać emailem, na sekretariat@faow.org.pl  (skan oferty i załączników) lub tradycyjną pocztą na adres: ul. Smolna 34 lok 7, 00-375 Warszawa.  W razie pytań proszę dzwonić: (22) 626 28 84;

602 13 42 38. Pytania proszę kierować do Małgorzaty Kramarz