O nas

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje stowarzyszone w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Od samego początku istnienia działalność FAOW opiera się głównie na pracy społecznej przedstawicieli organizacji członkowskich. Wszelkie decyzje podejmuje Zarząd FAOW, którego praca wspierana jest przez biuro FAOW mające swoją siedzibę w Warszawie.

Czytaj więcej